Kaapelinäytöt

Tarkista aina ennen kaivuutöiden aloittamista, ettei alueella sijaitse telekaapeleita. Telekaapeleiden sijainnin selvittämiseen ennen työhön ryhtymistä velvoittaa myös Tietoyhteiskuntakaari (241 § Telekaapeleita vaarantava työ).

Kaapelin omistaja antaa maksutta tietoja telekaapeleidensa sijainnista. Sijaintitiedustelut tulee tehdä vähintään 4 työpäivää ennen maankaivuutöiden aloittamista. Tilaa tarvittaessa sijaintitiedot kaivulupa.fi -palvelusta.

Samana tai tilausta seuraavana työpäivänä suoritettavasta pikanäytöstä, jos se pystytään järjestämään, tai työajan ulkopuolella tapahtuvasta näytöstä veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. 

Muista varmistaa myös muiden toimijoiden mahdolliset kaapeleiden sijainnit.

VARMISTA AINA ENNEN KAIVUTÖIDEN ALOITTAMISTA ALUEEN KAAPELIT, ETTET AIHEUTA KAAPELIKATKOA!

Maanrakennustyöt ja teleoperaattorin tietoliikennelaitteet (pdf)

Ohjeet työskentelystä telekaapeleiden läheisyydessä (pdf)

Kaapelinnäyttöjen tilaaminen alla olevasta kuvakkeesta kaivulupa.fi -palvelun kautta:

Johtotieto maanalaisista rakenteistamme www.kaivulupa.fi -palvelusta 24/7.